Skip to content Skip to navigation

Úvodní stránka

Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení reprezentuje členství České republiky v Mezinárodní federaci pro automatické řízení (International Federation of Automatic Control - IFAC).

Mezinárodní federace automatického řízení (IFAC), která byla založena v září roku 1957, je nadnárodní federací Národních členských organizací (NMO),které ve svých zemích reprezentují vědeckou a technickou komunitu zabývající se automatickým řízením. Cílem Federace je propagovat vědu a  technologie automatického řízení v nejširším smyslu, ať už v systémech technických, fyzikálních, biologických, sociálních nebo ekonomických, včetně jejich dopadu na společnost. Členem IFAC zastupujícím zájmy České republiky je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI).

IFAC vydává pravidelný měsíčník IFAC Newsletter, který podrobně seznamuje s jeho nejnovějšími aktivitami.

 

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC