Skip to content Skip to navigation

Archiv ČSKA - činnost ukončena, viz níže.

Do roku 2017 se členství ČR realizovalo ve spolupráci s Českým komitétem pro automatizaci, který byl jmenován Radou pro zahraniční styky AV ČR. Jeho činnost byla ukončena v říjnu 2017. Zde je archív zpráv o jeho činnosti.

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC