Skip to content Skip to navigation

Kontakty

V případě zájmu o další informace o činnosti Česká členské organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení, případně o pořádání akcí pod záštitou IFAC, Vám rádi poradí a pomohou členové Odborné skupiny České společnosti pro kybernetiku a informatiku:

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC