Skip to content Skip to navigation

Česká stopa v IFACu

 • V roce 1956 prof. Vladimír Strejc a prof. Bořivoj Hanuš připojili své podpisy k deklaraci ve prospěch založení mezinárodní organizace automatického řízení. Stalo se tak v Heidelbergu, na konferenci „Regelungstechnik – Moderne Theorien und ihre Verwendbarkeit,“ organizované německou profesní společností VDI/VDE.
 • prof. Zdeněk Trnka byl zvolen členem rady IFAC (IFAC Council) na 1. světovém kongresu IFAC v Moskvě v roce 1960 (období 1960-1963)
 • doc. Jiří Beneš byl zvolen členem rady IFAC na 2. světovém kongresu IFAC v Basileji v roce 1963 (období 1963-1969)
 • prof. Vladimír Strejc v roce 1967 založil řadu symposií IFAC o identifikaci systémů (IFAC Symposium on System Identification), která existuje dodnes. První dvě setkání se konala v Praze v letech 1967 a 1970.
 • 1971 IFAC Symposium on Fluidics, Praha
 • 1979 IFAC/IFIP Symposium on Software for Computer Control, Praha
 • 1979 IFAC/IMECO Symposium on Technical Diagnostics
 • prof. Vladimír Kučera byl zvolen členem rady IFAC na 10. světovém kongresu IFAC v Mnichově v roce 1987
 • 1989 IMEKO/IFAC Symposium on Technical Diagnostics, Praha
 • prof. Vladimír Kučera v roce 1989 založil řadu symposií IFAC o struktuře systémů a řízení (IFAC Symposium on System Structure and Control), která existuje dodnes. První dvě setkání se konala v Praze v letech 1989 a 1992, další pak v roce 2001.
 • 1992 IFAC Workshop on Mutual Impact of Computing Power and Control Theory, Praha
 • prof. Vladimír Kučera byl zvolen viceprezidentem IFAC na 12. světovém kongresu IFAC v Sydney 1993
 • 1995 IFIP/IFAC/IFORS Conference on System Modelling and Optimization, Praha
 • 2000 IFAC Symposium on Robust Control Design, Praha
 • 2001 IFAC Workshop on Manufacturing Modelling for Management and Control, Praha
 • prof. Vladimír Kučera byl zvolen prezidentem IFAC na 15. světovém kongresu IFAC v Barceloně v roce 2002 (období 2002-2005)
 • Bezpochyby nejvýznamnější událostí české účasti v IFAC byl 16. světový kongres IFAC v Praze v roce 2005. Prezidentem IFAC byl prof. Vladimír Kučera, organizační výbor řídil prof. Michael Šebek, programovému výboru předsedali doc. Petr Horáček a prof. Miroslav Šimandl a redaktorem sborníku byl prof. Pavel Zítek. Kongresu se zúčastnilo na 2500 odborníků ze 63 zemí světa a stal se tak největší odbornou akcí v historii oboru automatického řízení.
 • 2006 IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, Brno
 • prof. Vladimír Kučera byl jmenován poradcem IFAC (IFAC Advisor) v roce 2008. V radě IFAC pracoval dlouhých 21 let.
 • prof. Vladimír Kučera byl zvolen členem správní rady nadace IFAC (Board of Trustees, FAC Foundation), kde inicioval podporu účasti mladých vědců z rozvojových zemí na odborných akcích IFAC.
 • prof. Michael Šebek byl zvolen členem rady IFAC na 16. světovém kongresu IFAC v Seoulu v roce 2008 (období 2008-2014)
 • 2010 IFAC Workshop on Time Delay Systems, Praha
 • 2012 IFAC/IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, Brno
 • 2013 IFAC/IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, Velké Karlovice.
 • Několik desítek významných českých odborníků dlouhodobě pracuje v technických výborech IFAC, viz IFAC Technical Committees.

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC