Skip to content Skip to navigation

Odborná skupina ČSKI pro IFAC

Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení reprezentuje členství České republiky v Mezinárodní federaci pro automatické řízení (International Federation of Automatic Control - IFAC). Členskou organizací je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. V rámci této společnosti působí Odborná skupina ČSKI pro IFAC v následujícím složení:

  1. Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., FEL ČVUT v Praze
  2. Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc, ÚTIA AV ČR
  3. Mgr. Ing. Branislav Rehák, PhD, ÚTIA AV ČR

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC