Skip to content Skip to navigation

Co je IFAC

Mezinárodní federace automatického řízení (IFAC), která byla založena v září roku 1957, je nadnárodní federací Národních členských organizací (NMO), které ve svých zemích reprezentují vědeckou a technickou komunitu zabývající se automatickým řízením. Cílem Federace je propagovat vědu a  technologie automatického řízení v nejširším smyslu, ať už v systémech technických, fyzikálních, biologických, sociálních nebo ekonomických, včetně jejich dopadu na společnost.
Členskými zeměmi IFAC jsou Alžírsko, Argentina, Austrálie, Rakousko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chile, Čína, Srbsko, Kuba, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kosovo, Litva, Makedonie, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Spojené království a Spojené státy americké.

Nejvýznamnějšími odbornými setkáními IFAC jsou světové kongresy, které se konají jednou za tři roky; účastní se jich 1000-2000 delegátů. V ostatních letech IFAC organizuje sympozia, konference a workshopy. Sympozia a konference jsou věnovány vymezenému tématu, účastní se jich obvykle 100-500 delegátů a program je členěn na paralelní sekce. Sympozia se pravidelně opakují v tříletých intervalech, konference jsou organizovány jednotlivě. Workshop je neformální setkání s užší tématikou, typická účast je 50-100 delegátů.

Nejvyšším orgánem IFAC je valné shromáždění (General Assembly), které se schází na kongresesch IFAC jednou za tři roky. Mezi zasedáními valného shromáždění řídí chod Federace rada IFAC (IFAC Council), která zasedá jednou v roce. Technické aktivity IFAC řídí technická rada (IFAC Technical Board) a administrativní záležitosti řídí výkonná rada (IFAC Executive Board). Jak technická, tak exekutivní rada se člení na řadu technických a výkonných výborů.

Sídlem IFAC je Zürich ve Švýcarsku. Sekretariát IFAC byl zprvu umístěn v Düsseldorfu (1957-1975), poté dočasně v Helsinkách (1976-1977) a v roce 1978 našel trvalé místo v Laxenburgu u Vídně.

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC