Skip to content Skip to navigation

Spuštěn web Českého komitétu

Prof. Vladimír Kučera

Pro účely propagace činnosti Českého komitétu pro automatizaci byly spuštěny nové webové stránky ve spolupráci Katedry řídicí techniky, ČVUT, FEL a Ústavu teorie informace a automatizace, ČAV.

Copyright 2014-2017 ~ Česká členská organizace Mezinárodní federace pro automatické řízení

Přihlášení | Správce | UTIA | DCE | CSKI | IFAC